POČETNA

STUDIJSKO FOTOGRAFISANJE PROIZVODA.

Naš studio zadovoljava sve standarde u produkciji i obradi fotografija.Studijskim fotografisanjem i digitalnom obradom fotografija pospešujete bolji plasman robe i proizvoda.Fotografije mogu poslužiti za administraciju sajta, onlajn prodavince ili za dizajn kataloga, dizajn brošura, dizajn bilborda i svih ostalih štampanih i digitalnih medija. Fotografije se isporučuju u više različitih digitalnih formata, po potrebi. Fotografije se nakon obrade isporučuju u visokoj rezoluciji sa ili bez pozadine.

              VIDEO PRODUKCIJA

Razvojem novih tehnologija potiskujemo tradicionalne načine prezentovanja.

Multimedijalan sadržaj ima prednost u odnosu na sve ostale načine prezentovanja jer sa lakoćom može da implementira bilo koju kategoriju  umetnosti i prenese poruku ili sadržaj različitog karaktera kao što je edukativan, humoristički, komercijalni ili bilo koji drugi.
Naš servis prati razvojni put tehnologija i usvaja nove standarde i obavlja sve tehničke postupke kojima se  ostvaruje snimanje, zapis, obrada, prenos i emitovanja videa.
Video produkcija je najefikasniji način slanja poruke širokom auditorijumu.